Ordinace praktického lékaře

Ordinace se skládá ze dvou pracovišť, v Jeseníku a ve Vidnavě. Obvod v Jeseníku je suverénně největším pracovištěm praktického lékaře v okrese. Díky široké odborné erudici lékařů, pracujících v této ordinaci, je zde koncentrováno velké množství pacientů po revaskularizačních výkonech na srdci a na cévním systému dolních končetin, po náhradách srdečních chlopní, po transplantacích, pacientů onkologicky nemocných a pacientů polymorbidních, jejichž léčba je odborně a finančně velmi náročná. Provádíme dispenzarizaci rizikových skupin a preventivní prohlídky. Až po ukončení medicínské činnosti se věnujeme posudkové činnosti a pracovnělékařským službám.

Již od roku 2003 se snažíme o objednací systém, který se stal po mnoha letech komunikace s pacienty konečně relativně funkční.

Obvod ve Vidnavě jsme „podědili“ po úmrtí tamního praktického lékaře v r. 2008. Zprvu jsme ho zaštiťovali odbornou garancí, nyní pokrýváme péči na Vidnavsku lékařkou, která má atestaci v oboru všeobecná praktická lékařka. Obvod Vidnava jsme s ohledem na vzdálenost od Jeseníku vybavili EKG, přístrojem na měření glykemie, cholesterolu, Quick a CRP.

Ordinace praktického lékaře Jeseník

Lékaři:  MUDr. Karel Slováček  MUDr. Eleni Bodnárová  Sestry:  s. Jitka Hennerová  s. Mgr. Jarmila Klanerová   Ordinační hodiny Pondělí 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00   Úterý 7:00 - 12:00  13:00 - 15:00   Středa 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00 administrativa   Čtvrtek 7:00 - ... (více)

Ordinace praktického lékaře Vidnava

Mírové náměstí 64, 790 55 Vidnava Lékařka: MUDr. Larisa Schlögelová  Sestra: Eva Dubovanová  Ordinační hodiny Pondělí 7:00 - 12:00 Úterý 7:00 - 12:00 Středa 13:00 - 18:00 Čtvrtek 7:00 - 12:00  9:00 - 10:15 lékařka ordinuje v Domově pokojného stáří Sv. Hedviky ve Vidnavě  Pátek 7 ... (více)

Pracovnělékařské služby

Chrání vaše zaměstnance i vaši firmu Rozsah a obsah pracovnělékařských služeb je vymezen zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákonem č. 47/2013 Sb. a vyhláškou č. 79/2013 o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů. Dohled na pracovišti ... (více)

Preventivní prohlídky

PREVENCE Preventivní prohlídka je hrazena zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky. Náplň preventivní prohlídky: anamnéza - doplnění anamnestických údajů, celkové klinické vyšetření, kontrola očkování vyšetření krve - základní laboratorní vyšetření krve: Cholesterol, HDL - cholesterol, LDL - cholesterol a triglyceridy při první prohlídce při přech ... (více)

Očkování

Očkování je lékařský výkon, při kterém je zdravému organismu záměrně aplikován usmrcený (oslabený) mikrob, nebo jeho část. Imunitní systém člověka si poté sám vytváří protilátky proti tomuto organismu (aktivní imunizace). Druhou možností je podání přímo protilátek, které již byly vytvořeny v jiném organismu (pasivní imunizace). To je příklad očkování p ... (více)

Ceník

Vyšetření pro žádost o řidičský průkaz 300 Kč Vyšetření pro žádost o zbrojní průkaz 300 Kč Vyšetření pro žádost o profesní průkaz 300 Kč Vystavení zdravotního průkazu 200 Kč Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč Vstupní  prohlídka do zaměstnání 200 Kč Zpráva o bolestém pro pojišťovn ... (více)