Ceník

Vyšetření pro žádost o řidičský průkaz 300 Kč
Vyšetření pro žádost o zbrojní průkaz 300 Kč
Vyšetření pro žádost o profesní průkaz 300 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Vstupní  prohlídka do zaměstnání 200 Kč
Zpráva o bolestém pro pojišťovnu 200 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 200 Kč
Přihláška ke studiu 200 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních pobytech 100 Kč
Aplikace injekce nebo očkování na žádost pacienta 100 Kč
Vyšetření před cestou do zahraničí 500 Kč
Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez laboratorních výsledků 500 Kč