Pro pacienty

V naší společnosti pracují lékaři se vzděláním v interně, endokrinologii, chirurgii, kardiologii, angiologii, balneologii a rehabilitaci, v praktickém lékařství, v pracovnělékařských službách. Díky tomuto širokému záběru a komplexnímu přístupu k nemocnému jsou naše ambulance vyhledávány klientelou z celého Jesenicka, v registru máme témeř 17 tisíc pacientů. To klade nároky na dobrou organizaci práce, funkční objednací systém a vzájemnou toleranci a spolupráci.

Pokračujte v nabídce