Očkování

Očkování je lékařský výkon, při kterém je zdravému organismu záměrně aplikován usmrcený (oslabený) mikrob, nebo jeho část. Imunitní systém člověka si poté sám vytváří protilátky proti tomuto organismu (aktivní imunizace). Druhou možností je podání přímo protilátek, které již byly vytvořeny v jiném organismu (pasivní imunizace). To je příklad očkování proti tetanu, nebo proti hadímu uštknutí. V případě, že se potom v reálném životě setkáte s nebezpečným mikrobem, jste již připraven se takové infekci bránit. Ve výsledku tak infekci buď neproděláte, nebo pouze v její „lehčí“ podobě.

Očkování je jednoduchá, bezpečná a efektivní cesta, jak se aktivně chránit proti infekčním nemocem.

Důkazem významu, účinnosti a správnosti očkování je celosvětová eradikace (vymýcení) pravých neštovic. Pro zajímavost pravé neštovice ve 20. století zahubily cca 300-500 milionů lidí. Díky plošnému očkování se od roku 1980 podařilo svět této nebezpečné nákazy zbavit.

Většina očkování v dospělosti je dobrovolná, a tudíž není hrazena ze zdravotního pojištění. Výjimku tvoří očkování proti tetanu, chřipce či pneumokokovým infekcím u určité skupiny dospělých osob. Informace o případném nároku na očkování z veřejného zdravotního pojištění najdete v jednotlivých kapitolách na této stránce.

Chřipka

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které v ČR kulminuje v lednu až březnu. Chřipka se projevuje náhle vzniklou horečkou, zimnicí, třesavkou, bolestí hlavy, kloubů a svalů. Onemocnění trvá většinou 2 - 7 dní.

Nejčastěji se u nás šíří chřipkové viry A, B, C. Chřipka A probíhá v explozivních epidemiích, chřipka B probíhá spíše v lokálních, pomaleji se šířících epidemiích. Chřipka C se vyskytuje pouze sporadicky.

Ochranou proti chřipce jsou hygienická opatření (mytí rukou, větrání místností, používání jednorázových kapesníků), životní styl (otužování, dostatečný přísun vitamínů) a očkování.

V současnosti očkujeme vakcínou INFLUVAC TETRA. Jedná se o vakcínu, která vás chrání proti 4 chřipkovým virům skupiny A a B.

Očkování se provádí 1 dávkou a ochrana nastupuje do 2 - 3 týdnů po aplikaci. Jako nejvhodnější období pro očkování je proto říjen až začátek prosince. Nicméně ani pozdější očkování není bezvýznamné.

Zdravotní pojišťovny hradí očkování proti chřipce: všem osobám nad 65 let věku, pacientům po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacientům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo cukrovkou. Dále pak osobám umístěným ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Je potřeba upozornit, že ne všichni pacienti léčení na chronická onemocnění splňují nárok na očkování ze zdravotního pojištění. O tomto nároku může rozhodnout pouze očkující lékař, který takové rozhodnutí musí být schopen zdůvodnit zdravotním pojišťovnám.

Cena očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění je 400,-- Kč (aplikace zdarma).

Tetanus a černý kašel

Tetanem se nejčastěji nakazíte otevřenou ranou. Onemocnění se projevuje křečemi a ztrátou koordinace. Až polovina nemocných svému onemocnění podlehne.

Očkování u dospělé populace má charakter přeočkování vakcínou Tetavax, Vacteta. Přeočkování se provádí vždy po 15 letech od posledního očkování a u osob nad 60 let každých 10 let.

Vakcína je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Další možností, u nás de facto v 90%, je aplikace kombinované vakcíny Boostrix. Očkování probíhá 1 dávkou.

Tato vakcína vás mimo jiné chrání proti černému kašli. Jedná se o onemocnění, které se čím dál více vyskytuje u dospělé populace a každý dospělý by měl být alespoň 1x za život přeočkován.

Černý kašel (dávivý kašel) je vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Je vysoce nebezpečný zvláště pro malé děti, u kterých může dojít k rozvoji zánětu plic, nebo zástavě dechu.

V naší ambulanci tak primárně doporučujeme toto očkování, jednak všem mladým pacientům, kteří plánují, nebo již mají mladou rodinu a potom starším dospělým (prarodiče), kteří přichází do styku s malými dětmi. Tímto přístupem se snažíme ochránit nejenom vás, ale také vaše děti a vnoučata.

Cena očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění je 900,-- Kč (aplikace zdarma).

Žloutenka typu A a B

Žloutenka typu A je virové onemocnění jater, které znáte nejčastěji pod názvem „nemoc špinavých rukou“. Jedná se o onemocnění, které se často vyskytuje jako lokální epidemie.

Žloutenka typu B je virové onemocnění jater, které je možné získat při kontaktu s již minimálním množstvím infikované krve při porušení kůže. Jako příklad rizika je poranění rizikovým předmětem, piercing, tetování, akupunktura, zdravotnická zařízení, injekční užívání drog, dále pak sdílené kartáčky na zuby, ručníky, holicí strojky, žiletky. Přenos však neprobíhá pouze krví, ale také spermatem či poševním sekretem.

V naší ambulanci standardně používáme očkovací látku TWINRIX ADULT,  která vás chrání jak před žloutenkou typu A, tak před žloutenkou typu B.

Očkování se provádí aplikací 3 dávek ve schématu: 1. dávka – 2. dávka za 1 měsíc – 3. dávka za dalších 5 měsíců (příklad:1. dávka leden - 2. dávka únor – 3. dávka červen).

V případě, že cestujete do rizikových oblastí se špatnou hygienou a zdravotnictvím, je možné zvolit „zkrácené“ schéma očkování složené ze 4 dávek: 1. dávka – 2. dávka za 7 dní – 3. dávka za dalších 14 dní a 4. dávka za rok po zahájení očkování (příklad:1. březen 2018, 1. dávka – 8. března 2018,  2. dávka – 22. března 2018, 3. dávka – 1. března 2019 4. dávka).

Cena očkování je 1840,-- Kč za dávku (aplikace zdarma).

Pásový opar

Pásový opar je bolestivé infekční virové onemocnění, které je způsobeno stejným původcem jako plané neštovice. Postihuje nejčastěji dospělé po 50 roce života.

Nejzávažnější komplikací pásového oparu jsou tzv. postherpetické neuralgie, tj. přetrvávající bolest v místě výsevu puchýřků, která může trvat v řádu měsíců i let. Někteří pacienti pro tuto komplikaci musí dokonce vyhledat specialisty pro léčbu bolesti.

Proti pásovému oparu naše pacienty očkujeme vakcínou ZOSTAVAX. Její aplikace se provádí osobám starším 50 let. Aplikuje se 1 dávka vakcíny. V případě, že pacient již pásový opar v minulosti prodělal, je pro něj očkování také vhodné, ale od prodělaného onemocnění musí uplynout alespoň 6 měsíců, než můžeme dávku vakcíny aplikovat.

Cena očkování je 1999,-- Kč (aplikace zdarma).

Pneumokokové infekce

Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie, které mohou způsobit zánět průdušek, zápal plic, zánět nosních dutin a středního ucha, zánět mozkových blan až sepsi.

Mezi nejrizikovější skupinu pacientů patří senioři, kteří i s ohledem na časté přidružené onemocnění mohou onemocnět závažným zápalem plic, který může končit smrtí pacienta.

Očkování provádíme vakcínou PREVENAR 13. Aplikuje se 1 dávka.

Osoby nad 65 let věku mají očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Cena nehrazeného očkování je 1900,-- Kč (aplikace zdarma).

Klíšťová encefalitida

Přenáší se na člověka ze zvířat, především infikovaným klíštětem. Výjimečně je možno se nakazit konzumací syrového mléka a nepasterizovaných mléčných výrobků od nakažených zvířat jako jsou např. krávy.

ČR patří mezi země, kde je enormní výskyt infikovaných klíšťat. V naší oblasti je maximum výskytu na Vidnavsku, Javornicku.

Jednoznačně lze tedy v rámci našeho regionu očkování doporučit všem, kteří se jen minimálně pohybují v přírodě (cyklisti, houbaři, turisté, vojáci...)

Očkujeme očkovací látkou FSME- IMMUN. Očkování probíhá 3 dávkami ve schématu 1. dávka – 2. dávka za 1 - 3 měsíce – 3. dávka za 5 - 12 měsíců.

Vzhledem k tomu, že na riziko klíšťové encefalitidy si často vzpomeneme až v okamžiku, kdy v TV hlásí zvýšené riziko aktivity klíšťat, očkujeme zkrácené schéma, které se skládá ze 3 dávek: 1. dávka – za 14 dní 2. dávka (po 2 týdnech od této dávky již máte ochranu proti infekci) – 3. dávka za 5 - 12 měsíců od první dávky.

Přeočkování se provádí 3 roky od poslední 3-tí dávky a potom vždy po 3 - 5 letech.

Cena očkování je 1000,-- Kč za jednu dávku (aplikace zdarma).