O nás

Jsme zdravotnické zařízení, působící na Jesenicku aktivně od r. 2003. Při výběru našich zaměstnanců jsme důslední a klademe velký důraz nejen na odbornou, ale i lidskou stránku jejich osoby. Máme štěstí, že naši zaměstnanci mají těsnou vazbu na Jesenicko a jsou v pravém slova smyslu patrioty našeho krásného regionu.

Průběžně inovujeme technické vybavení našich ordinací tak, abychom služby poskytovali na nejvyšší možné úrovni. Sledujeme nové trendy a ty vám přinášíme.

Pokračujte v nabídce