Akreditační pracoviště

Společnost UNIMED Jeseník, spol. s r. o. je držitelem akreditace MZ České republiky pro doškolování praktických lékařů pro vzdělávání v základním kmeni i pro vlastní specializovaný výcvik. Motivací k této činnosti je nedostatek a vysoký věk stávající populace praktických lékařů v České republice, oblast Jeseníku nevyjímaje.

V současné době je ve školící fázi 1 lékař z Karviné. Na finančním zajištění školení se podílí dotačně  Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlášením Rezidenčního místa. Od r. 2003 jsme vyškolili a přivedli k atestaci 6 všeobecných lékařů, z nichž 4 pracují trvale na Jesenicku.

Ke stažení