Smluvní výkony - interní a endokrinologická ambulance

Základní seznam výkonů pro výkon oboru interna:
Kód Název Poznámky k výkonům
11021 Komplexní vyšeření  internistou 2  
11022 Cílené vyšetření  internistou 2  
11023 Kontrolní vyšetření internistou 2  
11111 EKG vyšetření internistou  
11120 Posturální test se stanovením renin + aldosteron  
11130 Captoprilový test  
17215 Základní ergometrické vyšetření  
Další výkony:
Kód Název Poznámky k výkonům
09119 Odběr krve ze žíly  
09111 Odběr kapilární krve  
09113 Odběr krve z arterie  
09115 Odběr biologického materiálu jiného než krev  
09121 Punkce parenchymatického orgánu či dutiny  
09123 Analýza moči chemicky  
09135 UZ vyšetření pouze jednoho orgánu   
09137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách   
09139 UZ vyšetření tří a více orgánů  
09213 Neodkladná  KPCR  
09215 Injekce i.m.,s.c.,i.d.  
09219 I.v. injekce u dospělého  
09220 Kanylace perif.žíly vč.infuze  
09223 I.v. infuze u dospělého  
09507 Psychoterapie podpůrná  
09511 Minimální kontakt s lékařem  
09513 Telefonická konzultace s pacientem  
09519 Návštěva specialisty u pacienta  
09523 Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou  
09525 Rozhovor lékaře s rodinou  
09532 Prohlídka disp. osoby  
17120 Farmakolog. test k dg. ischemie myocardu  
17129 TK Holter 24 hodinový  
17240 EKG Holter 24 hodinový  
17242 Telemetrické sledování EKG ambulantně  
17260 Základní ECHOKG vyšetření  
25213 Spirometrie  
25135 Aplikace bronchodilatancia  
Kody výkonů nutné pro výkon oboru endokrinologie:
Kód Název Poznámky k výkonům
09135 UZ  štítné žlázy /1 parenchym. orgán/  
09137 UZ štítné žlázy, uzlin, příšt. tělísek /2 parenchym. orgány/  
09121 Cytologická punkce štítné žlázy  
14021 Komplexní endokrinologické vyšetření  
14022 Cílené endokrinologické vyšetření  
14023 Kontrolní endokrinologické vyšetření  
14110 Dynamické testy v endokrinologii