INTERNÍ A ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE

  Tato ambulance pokrývá zdravotní péči o pacienty s hormonálními poruchami (endokrinopatiemi) celého jesenického regionu a částečně supluje chybějící kapacity Jeseníku v kardiologii, cévní diagnostice a všeobecné interně.

 

Je vedena internistkou a endokrinoložkou MUDr. Slováčkovou, v cévní diagnostice je jí nápomocna MUDr. Bodnárová, v kardiologii  MUDr. Slováček.

 

Sestrami, pracujícími v interní a endokrinologické ordinaci, jsou E. Czedroňová a
H. Marcinová.

 

Vybavení ordinace umožňuje komplexní neinvazivní vyšetření stavu pacienta a přímo navazuje na specializovanou péči v centrech, nejčastěji ve Fakultní nemocnici Olomouc.

 

Kontakt:
Tel.: +420 584 409 397 - endokrinologie, 584 413 101 - interna