Možnost vyšetření spánkové apnoe v Jeseníku

Možnost vyšetření spánkové apnoe v Jeseníku

S ohledem na katastrofální objednací časy do spánkové laboratoře FN Olomouc /objednací časy až 1 rok/ jsme zakoupili a zprovoznili screeningový přístroj ApneaLink Air pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku.

Od r. 2018 využíváme k vyhledávání rizikových pacientů se syndromem spánkové apnoe screeningový přístroj ApneaLink  Air. Cílovou skupinou jsou pacienti trpící chrápáním, únavovým syndromem  a zástavami dechu ve spánku. Čekací doby na vyšetření ve spánkové laboratoři při TRN  klinice FN Olomouc jsou rok a více. Naše metoda umožňuje najít rizikové pacienty a dostat je do centra přednostně. Vyšetření hradí pojišťovny ČPZP /205/ a OZP /207/, pacienti ostatních pojišťoven si vyšetření hradí za přímou úhradu 700,-- Kč.