ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

  Ordinace se skládá ze dvou pracovišť, v Jeseníku a ve Vidnavě. Obvod v Jeseníku je suverénně největším pracovištěm praktického lékaře v okrese. Díky široké odborné erudici lékařů, pracujících v této ordinaci, je zde koncentrováno velké množství pacientů po revaskularizačních výkonech na srdci a na cévním systému dolních končetin, po náhradách srdečních chlopní, po transplantacích, pacientů onkologicky nemocných a pacientů polymorbidních, jejichž léčba je odborně a finančně velmi náročná. Provádíme dispenzarizaci rizikových skupin a preventivní prohlídky. Až po ukončení medicínské činnosti se věnujeme posudkové činnosti a pracovně lékařským službám /závodní preventivní péči/.

 

Již od roku 2003 se snažíme o objednací systém, který se stal po mnoha letech komunikace s pacienty konečně relativně funkční.

 

Obvod ve Vidnavě jsme „podědili“ po úmrtí tamního praktického lékaře v r. 2008. Zprvu jsme ho zaštiťovali odbornou garancí, nyní pokrýváme péči na Vidnavsku lékařkou, která má atestaci v oboru všeobecná praktická lékařka. Obvod Vidnava jsme s ohledem na vzdálenost od Jeseníku vybavili EKG, přístrojem na měření glykemie, cholesterolu, Quick a CRP.