INFORMACE PRO PACIENTY

   Víte jak často máte nárok na preventivní prohlídku hrazenou Vaší zdravotní pojišťovnou?

 

Naše registrované pacienty pravidelně podrobujeme preventivním prohlídkám.

Tyto jsou hrazeny zdravotní pojištovnou v 15 a 17 letech, a dále celoživotně ve 2-letých intervalech.

 

Náplní je kontrola povinného očkování, informace o nepovinném a doporučeném očkování, doplnění rodinné a osobní anamnézy (důležité pro častou dědičnost určitých chorob), orientační vyšetření moči, zraku, sluchu, změření krevního tlaku, výšky a váhy a celkové tělesné vyšetření.

 

K tomuto přistupuje vyšetření hladiny cholesterolu v 18, 30, 40, 50, 60 letech, vyšetření krevního cukru ve 40 letech a dále ve 2-letých intervalech, vyšetření EKG ve 40 letech a dále ve 4 letých intervalech, mammografické vyšetření od 45 let žen a dále ve 2 letých intervalech, vyšetření stolice na skryté krvácení od 50 let po 1 roce, od 55 let ve 2 letých intervalech. Od 55 let lze toto nahradit preventivním kolonoskopickým vyšetřením s platností výsledku na 10 let (tedy po tuto dobu dále bez testů na přítomnost krve ve stolici).

 

Vyšetření prsou mammograficky a test stolice na skryté krvácení je součástí preventivních onkologických programů a obojí lze domluvit při prohlídkách na gynekologii.


V případě specifických potíží klientů či výrazné rodové zátěži určitými chorobami lze obsah preventivních prohlídek rozšířit daným směrem.


Kontakt:
Tel.: +420 584 413 101 nebo 584 413 103