AKREDITAČNÍ PRACOVIŠTĚ

Ministerstvo o zdravotnictví   Společnost UNIMED Jeseník, spol. s r.o. je držitelem akreditace MZ České republiky pro doškolování praktických lékařů. Motivací k této činnosti je nedostatek a vysoký věk stávající populace praktických lékařů v České republice, oblast Jeseníku nevyjímaje.

 

V současné době jsou ve školící fázi 2 lékaři, 1 ze Šumperska a 1 z Jeseníku. Na finančním zajištění školení se podílí dotačně  Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlášením Rezidenčního místa.